Home / Elsäkerhetsprovning / Funktionsprov

Funktionsprov

Ur elsäkerhetssynpunkt krävs ett funktionsprov för att säkerställa att produkten fungerar ur ett elsäkerhetsperspektiv vilket  betyder överslag eller brand.  På enklare produkter körs bara ett eller flera strömmätningsprov, ibland kombinerat med enklare styrning eller hantering från operatör. Funktionsprovet görs av säkerhetsskäl som sista prov. Vid fel i funktionsprov rekommenderas att även övriga prov görs om efter reparation/justering.

Mer komplexa produkter som t.ex. en värmepump, kan funktionsprovas under flera timmar. Ofta görs det i en speciell rigg som även mäter många andra parametrar både via externa givare och via en kommunikationsport även från den produktens inbyggda styrdator, som även får sin slutliga firmware efter provet.

En rekommendation kan vara att göra ett nytt elsäkerhetsprov efter detta. Värme och rörelse i produkten kan påverka isolationen och skyddsströmsbanans anslutningar.

Top