Home / Elsäkerhetsprovning / Läckströmsprovare

Läckströmsprovare

Läckströnsprovare från ELABO

LÄCKSTRÖMSPROV
Läckströmsprovet görs för att mäta den verkliga läckströmmen som går i skyddsledaren (gul/grön jordledare) då provobjektet är i drift.
Den strömmen är den största som kan gå till användaren vid beröring av en apparat om skyddsledaren skulle vara bruten.
Normalt utförs provet med provobjektet spänningssatt till märkspänning +6%, eller +10%. För att undvika felmätning till kringliggande jordpunkter bryts skyddsjorden vid mätning av läckströmmen och provobjektet placeras på ett isolerat underlag.

Vanliga läckströmsprov är:
A-prov, vilket innebär att läckströmmen från en ledare i taget mot apparathöljet mäts (L1/L2/L3/N). Högst mätta ström räknas som provobjektets läckström. Provobjektet är då driftsatt.

Ett prov med bruten nolla (N) görs ofta för att simulera värsta felfall, att både skyddsjord och nolla skulle vara brutna.

B-prov, vilket innebär att fas- och noll-ledare är spänningssatta med samma potential. Provobjektet är då EJ i drift.Vanliga mätområden för läckströmsprov ligger mellan 0 – 100uA … 0 – 20 mA.

Läckströmsprov utförs alltid vid typprovning och framtagning av nya produkter.
Läckströmsprov utförs mer sällan vid produktionsprovning, med undantag av medicinsk apparatur, där läckströmsprovet är ett krav.

Top