Home / Elsäkerhetsprovning / Jordledarprovare

Jordledarprovare

Jordledarprovare från SPS och ELABO

10 till 30 AAC körs genom jordledaren. Spänningsfallet och strömmen mäts för att kunna beräkna resistansen.

Top