Home / Elsäkerhetsprovning / Kombinationsprovare

Kombinationsprovare

Vi har flera olika kombinationsprovare från både SPS och ELABO samt våra egna CLC598 och CLC335. Här nedan följer en översikt som visar några av de vanligaste modellerna och den bredd som finns på vårt program. Det finns många fler modeller i många utföranden samt olika former av systemlösningar. Till samtliga av nedanstående provare kan vi leverera PC mjukvaror. Till SPS och ELABO finns mjukvaror från dem. Vår egen databasbaserade lösning CLCMÄT fungerar med både CLC, SPS och ELABO. Till samtliga provare finns även kommunikationsprotokollen att tillgå för andra lösningar.

CLC598-4/5 är speciellt framtagna för den svenska belysningsindustrin. CLC598-4 för både fristående och PC styrt. CLC598 – 5 endast för PC (Men vi kan leverera med Win 7 baserad panel PC och kalla den för manöverpanel). Till CLC598-4 finns ett gratis PC program för att ändra inställningar. (Strömgränser i fuktionsprovet kan ändras genom masterprogrammering). CLC598-5 finns med  flera olika styrningar, DALI/DSI/Analog/SwitchDim.

CLC335-4 är lämplig där ett  3-fas funktionsprov behöver utföras. CLC335 konceptet är egentligen ett ”integrerat minisystem” där lösningen är olika för olika kunder. För en provplats, köp ett mätsystem, eller Kt1800/CLCFU. Men för fler än 5 provplatser för 3 fas provobjekt kan CLC335 vara det bästa konceptet

LG1800B är en kombinationsprovare från SPS. Mer inställningsmöjligheter på elsäkerhetsprovet än CLC598 men ett simplare funktionsprov. Och till skillnad från övriga som är i rackversion är den byggd i pultversion. Älska eller hata? , det är frågan . Men tänk utanför lådan!  Det vart ju nästa roligt! 🙂 (Finns även i rackutförande, KT1881B, för den som vill fortsätta tänka i lådan!)

ELABO F7, om du vill ha det bästa. Hög kvalitet och Prestanda. Och snygga 🙂 Men saknar funktionsprov.

KT1800/CLCFU det bästa av två världar.  Samma fina generator för jordledarström och högspänning som i LG1800B kombinerat med 3 fas funktionsprov från CLC som mäter ”allt”. Egentligen ett ”minisystem”.

Egenskaper

CT prov*:

Jordledarprov, ström:

Resistans mätområde:

Isolation, provspänning:

Isolation, mätområde:

Högspänning AC:

Mätområde:

Högspänning DC:

Mätområde:

Läckströmsprov:

Genomkopplingsprov**:

Funktionsprov:

Strömmätning:

Effektmätning:

Cos Phi mätning:

Dimning:

Kommunikationsport:

CLC 598-4/5

> 10 AAC

0-500 mOhm

510-540V

0-30 MOhm

0-2,75 kVDC, ramp

0-4 mA

5/7 ledare

1 fas /3 fas CLC 598-5****

0-1/0-4A Option dubbla

Ja

Ja

CLC598-5

RS232C

LG1800B

Ja

Reglerad 10…30 AAC

0-400 mOhm

0,10-6,00 kVDC

0-10 GOhm

0,10-5,50 kVAC

0-3 mA

0,10-6,00 kVDC

0-4 mA

B-prov

Ja, 1 fas

0-1/2/4/10/16A

RS232C, USB, Ethernet

CLC335

> 10 (25) AAC

0-500 (300) mOhm

510-540VDC

0 – 30 Mohm

0-2,75 kV, ramp

0- 4mA

På förfrågan

—-

3 fas 400V

0-2/5/10/16/32/63A***

Ja

Ja

RS232C

ELABO F7

Reglerad 10-32AAC

0-1200 mOhm

0,30-6,00 kVDC

0-100 MOhm

0,10-5,00 kVAC

0-1/10/100 mA

0,20-6,00 kVDC

0-1/10/100 mA

Extra enhet

Extra enhet

Ethernet alt. RS232C

KT1800/CLCFU

Ja

10-30 A reglerad

0-400 mOhm

0,10-6,00 kVDC

0-10 GOhm

0,10-5,50 kVAC

0-3 mA

0.10-6,00 kVDC

0-4 mA

3 fas 400V

0…100A***

Ja

Ja

RS232C

* CT prov betyder att 24VDC läggs ut mellan L1 och noll strömmen mäts och jämförs mot gränsvärden. Används för att kontrollera att provobjektet är anslutet och kortslutningskontroll på högohmiga provobjekt.

** Genomkopplingsprov användas på belysningsarmaturer som har genomkoppling till nästa armatur. Finns för 5 ledare och 7 ledare.

*** Max 3 mätområden i samma instrument.

**** Möjlighet att bestämma i vilken fas strömmätning utföres, alltså 1 fasmätning i valfri fas.

Top