CLC 400-4A

CLC 400-4A är en komplex kopplingsprovare avsedd att användas tillsammans med PC.
Vi skräddarsyr din CLC 400-4A med hjälp av följande testmoduler:

* Jordledarprov >10A AC, 0-500mohm för berörbara metalldelar.

* Högspänningsprov 0-3,75 kV DC, 0-2mA.

* Kopplingsprov med 3x230V AC (L1, L2, L3 och N).

* Kopplingsprov med >10AAC, 0-500mohm för jordledaren.

* Jordfelsbrytarprov med 50% 0ch 100% felström för områdena 10/30/100/300/500mA.

* Samtidig provning av flera steg för att spara provtid.

* Kopplingsväxel för test av upp till 16 uttag.

Top