Home / Lindningsprovning

Lindningsprovning

Vi säljer utrustning för lindningsprovning/motorprovning. Utrustning som hjälper dig att hitta annars dolda fel på lindade elektriska produkter och motorer. Vi hjälper dig gärna hitta rätt produkter för just dina behov.

Surgetest

Ett Surgetest skickar en kraftig högspänningspuls genom er elektriska produkt varefter kurvformen mäts. Mätningen jämförs sedan med en som är gjord på en referenslindning. Du upptäcker lätt saknade lindningsvarv eller skador på isoleringen genom att använda detta test på din utrustning.

SPS ST1800 – mätinstrument för lindningsprovning

Ett manuellt testinstrument för kontroll av isoleringen på en spole. Med den här testmetoden kan varvkortslutningar upptäckas och existerande fel som inte är långt gångna upptäcks. Förebygg haveri genom att testa er lindning med detta instrument. ST1800 används i produktion, leveranskontroll, i labbet eller vid produktutveckling. Risken för fel minskas drastiskt för alla transformatorer, motorer, spolar och induktorer etc.

CLC har 40 års erfarenhet

CLC Systems AB har lång erfarenhet av mätteknik och vi vet vilka tillverkare som producerar instrument som både har den precision och den hållbarhet som krävs för långvarig användning i en påfrestande miljö. SPS Electronic är en av dessa tillverkare, en tysk firma som är världsledande inom sitt område.

Vi har allt från kompletta mätsystem inom lindningsprovning till minsta tillbehör. Vi har erfarenhet av att arbeta med både små och stora projekt.

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra olika mätinstrument för lindningsprovning.

Top