Home / Översyn av testplatser

Översyn av testplatser

Vi kommer till er och ser över era provplatser. Det finns mycket nytta med detta utöver att vi tittar på personsäkerhet samt att test utförs enligt standard. Vi kontrollerar även om det går att korta provtider samt om det går att göra andra moment när ändå någon arbetar med produkten.

 

  • Rutiner, självtest m.m
  • Hur uppfyller test normer och krav*
  • Hur uppfyller test interna kvalitetskrav*
  • Hur uppfyller test personsäkerhets krav**
  • Vad händer vid eventuella fel ?
  • Kan man göra något mer på testplatsen.
  • Kan vi korta provtiden ?
  • Utbildning av personal ?

Vi skriver ett protokoll och ger förslag på lösningar (Om det behövs)

1 – 5 provplatser Pris: 10.000 SEK Kampanj 5.000 SEK

5- 25 provplatser Pris 15.000 SEK Kampanj 7.000 SEK

 

Vid köp av produkter eller utbildning (Ej övriga tjänster) av oss under 2016 för mer än 25.000 SEK drar vi av hela kostnaden för översynen.

* Förutsätter att kund vet vilka normer de tillverkar enligt samt att interna kvalitetskrav finns. CLC SYSTEMS AB har goda kunskaper om Europeiska standarder men inte om standarder från övriga världen. Vi har dock god kunskap om hur man läsare och tolkar standarder.

** Baserat på EN 50191

Låter intressant, kontakta mig.

Top