Home / Uncategorized / Spänningssatt högspänningsprov

Spänningssatt högspänningsprov

Vad är ”HOT TEST”, ( funktionsprov med samtidigt högspänningsprov )?

Vissa provobjekt kan inte isolationstestas eller högspänningstestas fullt ut vid normal test, eftersom delar av provobjektet är galvaniskt skiljt från matningen då objektet inte är i drift.
Som exempel kan nämnas en värmeslinga som är helt frånskild tills ett relä eller kontaktor aktiveras.
En metod är naturligtvis att montera interna byglar i provobjektet före test, men det kan vara svårt och opraktiskt, och medför en risk att byglar glöms kvar.
Det mest praktiska vore alltså att starta provobjektet före test, så och ställa in det så att alla interna förbrukare är inkopplade. Då blir hela provningen korrekt utförd under realistiska förhållanden.

Men hur gör man det?
Med en skräddarsydd utrustning från CLC, avsedd för ”HOT TEST” går det att göra provningen korrekt genom att en fulltransformator kopplas in mellan nätet och provobjektet. Transformatorns sekundärspänning används för att starta provobjektet, och hela kretsen (provobjekt + transformator) utsätts för isolationsprov och högspänningsprov.
Högspänningsprovet överlagras på en av transformatorns sekundärpunkter. Vid enfas används valfri punkt och vid trefas används Neutral.
Finns fler alternativa inkopplingssätt så kan det göras mer än ett funktionsprov med överlagrad högspänning, så att överslagshållfastheten hos alla interna förbrukare säkerställs.
Viktigt vid högspänning AC är att spänningen överlagras i motfas, så att inte testspänningen blir för låg i någon punkt. Vid högspänning DC har polariseringen mindre betydelse.

Fulltransformatorn måste klara provobjektets högsta strömmar/effekter. Vi har levererat system med ”HOT TEST” på upp till 3-fas 27 kVA, men det finns inget som hindrar ännu högre effekter.

 

Top