Home / Surgetest

Surgetest

Surgetest betyder att man skickar ut en högspänningspuls på en lindning och mäter kurvformen som uppstår. Om man gör detta på en korrekt lindning och sedan spar den kurvformen som referens kan man sedan genom att jämföra kurvformen hitta fel på lindningar.  En SurgeTest från SPS lagrar och jämför kurvformen och ger OK eller fel utifrån satta gränsvärden.  Surgetest för lindningsprovning skiljer sig  från surgetest av EMC egenskaper. För EMC krävs en Surge generatorn ger en puls med specifik kurvform och spänning. För lindningsprov väljer man en spänning som ger en bra ”grundkurva” att jämföra mot. Kurvformen är alltså av underordnad betydelse, det är skillnaden i kurvform mellan OK och Fel som är av betydelse.

Vi har surgetest från SPS på vårt program.

Top